.
Watch Anime Online

Read Feng Shen Ji II Manga Online

Feng Shen Ji II Manga

Feng Shen Ji II Manga

Name:

Feng Shen Ji II

Alternate Name:
Year of Release: 2011
Status: Ongoing
Author: Zheng Jian He
Artist: Cheng Kin Wo, Tang Chi Fai
Reading Direction: Left to Right
Genre: Action Fantasy Historical Martial Arts Seinen Supernatural
 
Tweet it:
Like it:

Read Feng Shen Ji II Manga Online

The sequel and the continuation of Feng Shen Ji.

Chapter Name Date Added
Feng Shen Ji II 1 :
04/22/2013
Feng Shen Ji II 2 :
05/03/2013
Feng Shen Ji II 3 :
05/03/2013
Feng Shen Ji II 4 :
05/12/2013
Feng Shen Ji II 5 :
05/12/2013
Feng Shen Ji II 6 :
05/19/2013
Feng Shen Ji II 7 :
06/03/2013
Feng Shen Ji II 8 :
06/03/2013
Feng Shen Ji II 9 : Heaven's Rebel Chapter, Part IX - Sage King
06/10/2013
Feng Shen Ji II 10 :
06/23/2013
Feng Shen Ji II 11 :
06/23/2013
Feng Shen Ji II 12 :
07/01/2013
Feng Shen Ji II 13 :
07/07/2013
Feng Shen Ji II 14 :
07/21/2013
Feng Shen Ji II 15 :
07/21/2013
Feng Shen Ji II 16 :
07/21/2013
Feng Shen Ji II 17 :
07/29/2013
Feng Shen Ji II 18 :
08/05/2013
Feng Shen Ji II 19 :
08/27/2013
Feng Shen Ji II 20 :
08/27/2013
Feng Shen Ji II 21 :
08/27/2013
Feng Shen Ji II 22 :
08/27/2013
Feng Shen Ji II 23 :
09/01/2013
Feng Shen Ji II 24 :
09/01/2013
Feng Shen Ji II 25 :
09/08/2013
Feng Shen Ji II 26 :
09/30/2013
Feng Shen Ji II 27 :
09/30/2013
Feng Shen Ji II 28 :
09/30/2013
Feng Shen Ji II 29 :
10/14/2013
Feng Shen Ji II 30 :
10/14/2013
Feng Shen Ji II 31 :
10/27/2013